Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: marcha
marcha, -ches
(Del fr. marche, mat. sign.)
 1. s. f. Moviment de persones que caminen juntes i ordenadament.
  1. Peça musical que acompanya a un desfile militar o a un atre acte solemne.
  2. Marcha fúnebre, la que acompanya a un acte fúnebre.
 2. Moviment ordenat de tropes que van dun lloc a un atre.
 3. Moviment de qualsevol vehícul, com un coche, un tren, etc.: A esta marcha aplegarem pronte a casa.
 4. fig. Activitat, curs, funcionament duna cosa en el temps: Les vendes enguany marchen prou be.
 5. Desplaçament dun lloc a un atre.
 6. Acte de marchar o comunicar el resultat el marchador a lafició en el joc de pilota valenciana.
 7. En el joc de pilota valenciana, nom dels indicadors que es coloquen a on sha parat la pilota, o per a on ha eixit.
 8. plr. Benefici del trinqueter, en el joc de pilota valenciana.
 9. coloq. Festa, activitat festiva intensa.
 10. A marches forçades, loc. Caminant més de lo normal, fent jornades o treball més llarc i intens de lo normal.
 11. Desenroll dun proyecte, treball, activitat...
 12. Modalitat datletisme que consistix en caminar ràpidament.
 13. Marcha arrere, loc. Acte de retrocedir o recular un vehícul.
 14. Posar en marcha, encendre, conectar un mecanisme o iniciar un treball, proyecte...
 15. Sobre la marcha, loc. Improvisant en cada moment.
 16. Velocitat dun vehícul.
 17. Cada una de les posicions dun canvi de velocitats en un vehícul.
 18. Canvi de marches, el mecanisme que canvia les velocitats dun vehícul.
 19. Donar marcha arrere, loc. Desistir.
 20. A tota marcha, loc. Al màxim possible de velocitat, força, intensitat...
Buscar marcha en:
 • marcha coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de marchar
  • la 2ª persona d'imperatiu de marchar