Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: paraleles
paralel, -la, -ls, -les
(Del llatí parallēlu, i este del grec παράλληλος, un al costat de l’atre, mat. sign.)
  1. adj. m. Geom. Se diu de dos o més llínees o plans que equidisten entre i que per molt que es prolonguen no poden aplegar a trobar-se.
  2. m. Cada u dels imaginaris círculs equidistants de lequador.
  3. f. Ralla o llínea paralela.
  4. f. plr. Aparat gimnàstic consistent en dos barres paraleles sobre les que el gimnasta realisa els seus eixercicis.
  5. fig. Que mantenen constant la seua separació, que es corresponen en dos séries que es comparen, que tendixen a un mateix resultat.
Buscar paraleles en: