Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: allí
allí
(Del llatí ĭllic, mat. sign.)
  1. adv. En aquell lloc, allà.
  2. Per extensió saplica al temps: Morí son pare en giner, i dallí a dos mesos se casà.
  3. Allí dallà, local. A latra banda.
Buscar allí en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: alí, ali i Alí.