Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Pilota
pilota, -tes
(Derivat del llatí pīlla, mat. sign.)
  1. s. f. Bola de matèria generalment elàstica, poc dura i que sutilisa per a jugar pegant-li en la , el peu o en un instrument convenient, fent-la botar, llançant-la a terra, a una paret, etc.
  2. Pilota valenciana, la que sutilisa en este deport i que es compon de huit triànguls de vaqueta o correja cosits i sompli de borra de llana; el pes i el diàmetro varia segons les modalitats i va de 28 a 96 grams i de 38 milímetros a 7 centímetros.
  3. Pilota blanca, la feta de badana.
  4. Pilota de tec o de toc, les de vaqueta i frontó.
  5. Pilota de vent, coberta de pell i plena daire.
 1. Pilota grossa, la de gran tamany i poc de bot que sutilisa en trinquets chicotets, també nomenada pilotota, pilotaça o pilotarra.
 2. Pilota valenciana, deport valencià autòcton que es pot jugar en trinquet, en les modalitats descala i corda, percha i galocha, o en el carrer, modalitats de llargues i raspall.
 3. Bola, objecte esfèric.
 4. ant. Bala, esfera de pedra o metal que susava per a carregar les armes de fòc o que duyen certs bastons per a pegar.
 5. Pasterada de coses que formen una massa més o manco compacta, pero redona.
  1. Massa redonenca feta en carn picada de vedella i magre de porc, pa rallat, ou batut, sal, jolivert, alls i pinyons, tot embolicat en una fulla de col rulleta que sol posar-se a bollir en lolla. És típica de lolla de Nadal i se li dona el nom de pilota de Nadal.
  2. Pilota dolça de Nadal, se fa en pa rallat, ous, armeló, pinyons, manteca, llima rallada i sucre; pot fer-se al forn o embolicar-la en una fulla de col i posar-la en lolla de Nadal. Si la pilota du fege i unes atres vísceres se la denomina ventret.
 6. Pilota de flare, congret o pastiç farcit de crema i fregit típic de la ciutat valenciana de Castelló.
 7. coloq. Testícul.
 8. coloq. Adulador.
 9. Crustàceu decàpodo de lespècie Dromia vulgaris, conegut generalment com a carranc pelut.
 10. fig. Acumulació de deutes, lletres de canvi, etc., el venciment dels quals se combina en el gir duns atres que els substituïxen i recolzen.
 11. Ad estes hores pilotes noves, loc. Se diu quan ya és tart per a una cosa.
 12. Anar algú com una pilota, loc. Fer-lo anar dun lloc a un atre sense necessitat.
 13. Anar-sen tot en pilotes i marchadors, loc. Perdre totalment lutilitat duna cosa per les despeses que shan de fer per a obtindre-la.
 14. Saber tornar la pilota, loc. Saber respondre ad algú sense por.
 15. Tindre més faltes que una pilota o que un trinquet, loc. Tindre moltes carències.
 16. Fer la pilota ad algú, loc. Fregar la bufa o donar sabó ad algú. Adular, elogiar interessadament ad algú per a obtindre beneficis.
ref. Tres en ralla i la pilota encalada.
Imàgens
Buscar Pilota en:
 • Pilota coincidix en:
  • la 2ª persona d'imperatiu de pilotar
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de pilotar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: pilotada.