Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: fege
fege, -es
(Del llatí vulgar *ficătum, mat. sign. a través de la variant fecătum o fetĭcum.)
  1. s. m. Orgue voluminós, propi dels vertebrats i situat en labdomen, encarregat de segregar la bilis.
  2. Traure o tirar el fege per la boca, loc. Esforçar-se molt fins a lextrem.
  3. ant. Beures el fege dalgú, voler els bens materials dalgú per enveja.
  4. Parlar més que fege en brases, loc. Parlar molt.
  5. Clavar fins al fege, loc. Clavar ad algú una cosa, com ara una agulla, fins a ben adins.
Buscar fege en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: -fec.