Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Bo
bo, -ona, -ons, -ones
(Del llatí bŏnu, mat. sign.)
 1. adj. m. Que representa lo millor dins de les seues característiques, classe o gènero: En febrer els ràvens ya no són bons perque estan durs i fibrosos.
 2. Que dona satisfacció i profit: Fa bon orage per a sembrar.
 3. Encertat: Els vells donen bons consells.
 4. Feliç: Bon dia. Que estigau bons.
 5. Agradable: Fa un bon estar a lombra.
 6. Convenient: No és bo beure vi i cervesa al mateix temps.
 7. Apte, adequat: La sabata plana és un calcer bo per a caminar molt.
 8. Útil: Laca és bona per a llaurar en llocs a on no pot entrar el tractor.
 9. Seguit de beure o menjar indica que és una cosa bevible o comestible.
 10. Seguit de per a i un infinitiu indica que és apte per a fer lo que indica linfinitiu: Les botes de goma són bones per a peixcar en el riu.
 11. Que una salut òptima.
 12. Irònicament, en bona disposició: Estàs tu bona per a anar a treballar en la febra que tens.
 13. Molt, de gran intensitat o magnitut: Ha caigut una bona pluja esta nit.
 14. Bona cosa, en abundància: Posa-li al pastiç bona cosa de sucre per a que estiga ben dolç.
 15. Bon orage, orage sense inclemències meteorològiques.
 16. De bon matí, loc. adv. A primera hora del dia.
 17. Fer-la bona, loc. Fer una cosa molt malament creant un problema o greu perjuí.
 18. A les bones, loc. De bona gana o de bones maneres, pacíficament.
 19. Res de bo, loc. Res positiu o aprofitable.
 20. No fer res de bo, loc. No fer res que valga la pena o siga de profit.
 21. Que estigues bo o que estigau bons, loc. Fòrmula que es diu quan u sen va.
 22. Fora bo que..., loc. Deu vullga que, ixcà: Fora bo que ixca un dia de sol per a la boda.
 23. Bon dia o bon dia de matí, loc. Salutació que es fa de matí.
 24. Bon dia de vesprada, loc. Salutació que es fa de vesprada.
 25. Bona nit, loc. Salutació que es fa a la nit.
 26. Bon dia i bona olla, loc. fam. Salutació que es fa de matí.
 27. Bon dia nos done Deu, loc. Salutació que es fa de matí, hui en desús.
 28. Bon dia si no plou i si plou també, loc. fam. Salutació que es fa de matí.
 29. Va de bo, loc. En el joc de pilota valenciana, frase en la que sinicia o reprén el joc. Sol utilisar-se també quan sescomença a fer alguna cosa.
 30. Bona vesprada, cast. Bon dia de vesprada.
 31. Bona nit cresol que la llum sapaga, loc. fam. Se diu per a anar-sen a dormir.
 32. Bon dia i bona hora, loc. Salutació que es fa de matí.
 33. Bon dia i bona hora i bona mort quan siga hora, loc. fam. Salutació que es fa de matí.
 34. De bona gana, loc. Se diu per a desijar un bon profit: Que sopeu de bona gana. Dineu de bona gana.
 35. És bo i no pert, se diu duna persona o cosa de tota confiança.
ref. Els bons se’n van, i els roïns queden. Val més poc i bo que molt i roïn. Bo i barat s’han acabat. Bo i barat renyiren. Bo, poquet i a sovintet, és al cos profitoset. Bo en la plaça i roïn en la casa. Bo és donar consells, pero millor els remeis. Bo està el cos quan rota, i millor si changlota. A falta de bons... mon pare era alcalde.