Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: desús
desús
  1. var. ort. ant. V. dessús (damunt).
desús
(Compost del prefix negatiu des- i del substantiu us.)
  1. s. m. Falta dus.
  2. En desús, que no sutilisa o sutilisa molt poc: Algunes paraules han caigut en desús.
Buscar desús en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: dessús.