Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sembrar
sembrar
Flexió verbal »
(Del llatí semĭnāre, mat. sign.)
    1. v. tr. Escampar o plantar la llavor dun vegetal en la terra per a que germine la llavor o creixca la planta.
    2. Sembrar a eixam, a grapat, a manta o a barreig, sembrar tirant grapats de gra que el sembrador porta en un senall.
    3. Sembrar al colpet, sembrar fent clotets en terra i posant una o algunes llavors dins dells.
    4. Sembrar al solc o al solquet, sembrar anant darrere de qui llaura tirant la llavor dins del solc que va fent.
  1. Sembrar de sal una casa, una ciutat, etc., tirar sal sobre el solar duna casa, ciutat, etc., una volta assolada, com a castic i símbol desterilitat eterna.
  2. fig. Escampar coses o difondre, divulgar coses: Un teixit de fil dor sembrat de perles. Han sembrat el dubte entre els votants.
ref. Al setembre, tot lo món sembre. Qui sembra, collir espera. Qui sembra, cull. Qui sembra vents, cull tempestats. Qui no sembra, no cull. Qui sembra en camí real, pert el gra i pert el jornal. Qui espines sembra, descalç no vaja. El que sembra punches, no pot caminar descalç.
Buscar sembrar en: