Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: manta
manta, -tes
(Del llatí tardà manta.)
 1. s. f. ant. Mantell.
  1. Peça de llana o cotó per a abrigar-se en el llit.
  2. Manta morellana, la típica de la localitat valenciana de Morella, de llana i molt vistosa per les seues ralles de colors blau, vert, groc o roig. Als seus extrems safegien borles o flocs. Sutilisa com a complement del vestit tradicional valencià masculí. També rebia el nom de manta de cornaló.
  3. Manta bocairentina, manta típica de la població valenciana de Bocairent, confeccionada per als dies més frets de lhivern, normalment més ampla que la manta morellana i que es caracterisa pels seus vistosos quadros; és un complement de lindumentària tradicional de lhome valencià.
  4. Manta de treball, peça similar a lanterior pero confeccionada en materials més forts i impermeables, sense borles o adorns.
 2. Peça textil que servix per a protegir les cavalleries del fret i la pluja.
 3. fig. i coloq. Malfaener.
 4. Fer el manta, loc. Fer el gos, no fer faena.
 5. Tirar-se la manta al coll, loc. Decidir-se a fer una cosa sense atendre a raons o recomanacions.
 6. Peix de lespècie Rhinobatus columnae.
 7. Ser un manta, loc. Ser malfaener i pereós.
ref. Entre amics, la manta al coll. La manta o la busques o la perts.
manta
(De l’oc. mant, molt.)
 1. Paraula que forma part de lexpressió a manta, loc. adv. Molt, en abundància: Caigué aigua a manta i sinundà el poble.
 2. Rec a manta, loc. Rec per inundació, rec a régol o a broll.
Buscar manta en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: mantada.