Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Apte
apte, -ta, -es
(Del llatí aptu, mat. sign.)
  1. adj. m. Idòneu, propi, adequat, convenient per a fer alguna cosa: Un material apte per a la construcció. Esta tela de seda és apta per a fer un vestit de festa.
apte, -es
(Del llatí habĭtu, mat. sign.)
  1. s. m. ant. Hàbit, costum.
Buscar Apte en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.