Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: corones
corona, -nes
(Del llatí corōna, mat. sign.)
  1. s. f. Objecte circular de diversos materials que es cenyix al cap.
  2. Cércol de flors, fullage, rames o un atre material que es posa sobre el cap com a ornament o símbol de distinció.
  3. Corona castrense, corona dor que els romans donaven al primer soldat que entrava en campament enemic.
  4. Corona civil, corona de rames de carrasca que es donava ad aquell ciutadà romà que salvava la vida a un atre.
  5. Corona mural, corona que es donava ad aquell soldat que pujara primer la muralla enemiga. Se li diu també a la corona que duyen les estàtues de matrona i que simbolisaven les ciutats gregues.
  6. Corona naval, corona que se li donava al primer soldat que entrava en nau enemiga.
  7. Corona obsidional, corona que se li donava ad aquell que conseguia que lenemic abandonara el siti duna ciutat.
  8. Corona oval, corona de rames de murta que se li donava al general que vencia a lenemic en escasses baixes.
  9. Corona olímpica, corona de rames dolivera que se li donava als guanyadors dels jocs olímpics.
  10. Corona destreles, círcul destreles que es considera que està al rededor del cap de personages com la Mare de Deu.
 1. Aureola, halo, círcul dorat que apareix al rededor del cap de les imàgens de sants.
 2. Senyal de premi, recompensa.
 3. Honor, esplendor de glòria.
 4. Cércol metàlic adornat en florons i pedreria que es cenyia en el cap com a distintiu de dignitat sobirana o noblea.
  1. Corona imperial, aquella que du lemperador sent més rica que la corona real.
  2. Corona real, aquella que du el rei i que es compon de huit florons dor i pedreria.
  3. Corona de príncip, aquella que du el príncip i que es compon de quatre florons i quatre diademes superior.
  4. Corona ducal, aquella que du el duc i que es compon únicament de huit florons sense diademes.
  5. Corona comtal, aquella que du el comte i que està rematada en díhuit pedres precioses.
  6. Corona de marqués, aquella que du el marqués i que consta de quatre florons i quatre rams, compost cada u dells de tres perles.
  7. Corona de vescomte, aquella que du el vescomte i que quatre grans perles sostengudes en quatre puntes dor.
  8. Corona de baró, aquella que du el baró i que consta dun cércol dor adornat en fileres de perles.
  9. Corona despines, aquella que està feta en rames espinoses i que els judeus posaren a Jesucrist per a burlar-se dell puix safirmava que era el rei dels judeus.
 5. Dignitat real o de poder sobirà.
 6. Monarquia, Estat monàrquic; casa real.
 7. Moneda moderna i antiga de diferents països que presenta una corona real gravada en les peces monetàries.
 8. Conjunt de flors naturals o artificials dispostes en forma de círcul que servixen dhomenage i recort a un difunt.
 9. Lo que, generalment de forma circular, constituïx la part superior duna atra cosa o que està en la seua part alta.
 10. Part central i superior del cap de la persona, coroneta.
 11. Corona rasa, conjunt de cabells en forma circular que duen els religiosos i que es diu desta manera per tindre rasa la part superior i central del cap.
 12. Banyes, apelació del marit de la dòna adúltera.
 13. ant. Corona de Moisés, referint-se als corns lluminosos que duya Moisés quan baixà del mont Sinaí. fig. Símbol del cornut.
 14. En els mamífers, part més prominent de la dent, és dir, aquella que està fòra de la geniva.
 15. La part més alta o superior de diverses coses.
 16. Anella o virolla en diversos usos.
 17. Lo que forma circular en general.
 18. Obra alvançada o destacada a lexterior duna fortificació; consta de dos baluarts, dos cortines i dos mijos baluarts als costats.
 19. Halo lluminós entorn al sol, galdufa.
 20. Rosari de sèt decenes que es resa a la Mare de Deu.
 21. Corona de rei, V. capçalera (planta).
 22. Corona de glòria, dolç típic valencià fet en bescuits de llengüeta posats en forma de corona sobre els que es posa una capa de massapà i una atra de bescuits, cobert tot de merengue; el bescuit pot dur licor o fruita segons la població.
 23. La corona, dialect. i coloq. El número quarantatrés (43) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
Buscar corones en:
 • corones coincidix en:
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de coronar
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de coronar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.