Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Senyal
senyal, -ls
(Del llatí sĭgnāle, signe.)
 1. s. m. i f. Marca feta en un objecte o cosa, generalment per a poder reconéixer-lo o marcar alguna cosa.
 2. Senyal de la creu, dos ralles creuades fent creu o el moviment de la de dalt a baix i desquerra a dreta.
 3. Ou, moltes voltes fals, que es posa en el ponedor per a que la gallina ponga en este.
 4. Senyal de circulació, placa o cartell en la via pública que servix per a regular el trànsit.
 5. que fa el teléfon quan se despenja.
 6. Fita, molló.
 7. Distintiu, marca.
 8. Mossa.
 9. Vestigi.
 10. Prodigi extraordinari: Aquella estrela era una senyal de la fi del món.
 11. Indici.
 12. Marca pàgines que indica per a on hem de reprendre la llectura o la pàgina dun llibre que interessa.
 13. Taca fosca, morada o rogenca en la pell.
 14. Moviment, o una atra cosa en la que sindica alguna cosa: Feu una senyal per a que anàrem corrent.
 15. Lo que permet deduir lexistència o proximitat dalguna cosa: Si la mar sarrasa és senyal de pluja en linterior.
 16. Marca que deixa una cosa sobre una atra, com ara una cicatriu, rascada...
  1. Cantitat que es paga o dona comprometent-se a pagar lo restant més avant.
  2. Paga i senyal, eixa cantitat a conte.
 17. fig. Cantitat mínima duna cosa.
  1. Ni senyal, ni la més mínima cantitat, gens, cap: Daladroc hui no havem peixcat ni senyal.
  2. Ni u per a senyal, ni u, cap: Ous no en tinc ni u per a senyal.
 18. Bona senyal, loc. Mostra o indici favorable: Si el malalt ya menja és bona senyal.
 19. Mala senyal, loc. Mostra o indici desfavorable: Si el motor fa soroll, mala senyal.
 20. Donar senyals de vida, loc. Mostrar dalguna manera una persona, animal o cosa que està viu.
Buscar Senyal en: