Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: trànsit
trànsit
(Del llatí transĭtus.)
  1. s. m. Acte de passar per un lloc.
  2. Acte de passar per una via pública, moviment de persones i de vehículs.
  3. De trànsit, loc. De pas.
  4. Pas dun estat o una ocupació a una atra.
  5. Rel. Pas a la vida eterna dun sant, la Mare de Deu... quan mor.
  6. Estat pel que passa un mèdium durant una sessió desperitisme.
Buscar trànsit en:
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: transit.