Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Mossa
mossa, -sses
(Del llatí mŏrsa, mòs.)
  1. s. f. Buit en el tall o àngul dun instrument.
  2. Forat o buit en una superfície a on encaixa una peça.
  3. Senyal o incisió feta en un lloc per a marcar o senyalar una mida o cantitat.
observacions/documentació: La o és oberta.
mossa, -sses
(Possiblement del cast. moza.)
  1. s. f. ant. Chica.
  2. ant. Serventa, criada.
Buscar Mossa en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: moça.