Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: criada
criat, -ada, -ts, -ades
(part. pass. del verp criar.)
 1. s. m. i f. Alletat, alimentat durant els primers moments de vida o durant el periodo de creiximent i formació.
 2. Que es pot valdre per mateix, autonomia i no depén dun atre.
 3. Educat, instruït, que ha rebut una formació sobre el modo de comportar-se en els demés.
 4. s. Persona assalariada que viu en una casa servint als seus amos.
 5. s. Persona assalariada que servix a una persona realisant essencialment faenes domèstiques.
 6. s. Persona que treballa a les órdens dun senyor en el camp, en una obra o en atres llocs.
 7. Estar pobre com la criada de Santa Ana, loc. Ser molt pobre.
 8. Mal criat, mal educat.
ref. Als criats no els degues massa, perque et trauran de ta casa. Lo criat que està pagat, té sempre lo braç trencat. No sigues mai criat de malcriats. Criat de molts, agraït per ningú i maltractat per tots. A un mal criat, un bon criador.
criada, -des
(De criar.)
 1. s. f. ant. Alletada, alimentada en llet materna.
 2. Dòna que treballa en el servici domèstic duna casa.
Buscar criada en:
 • criada coincidix en:
  • el participi femení singular de criar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • La caiguda de la –d– intervocàlica en la terminació –ada, –ades és general i característica del valencià, ni s’ha de considerar vulgarisme ni s’ha de pronunciar esta -d-, que es manté en l’escritura; trompada, portada, comprada, pronunciades sense caiguda de -d-, conferix al valencià parlat una afectació que el parlant rebuja. (L'Estàndart Oral Valencià)