Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: duc
duc, -uquesa, -cs, -uqueses
(Del llatí vulg. *dūcu, variant de dux, mat. sign.)
  1. s. m. ant. Líder, general dun eixèrcit.
  2. Persona que el títul de ducat, que és el més elevat dins de la jerarquia de títuls nobiliaris i, per lo tant, és superior al de comte i marqués.
  3. dialect. Brúfol (pardal).
  • duc coincidix en:
    • la 1ª persona del present d'indicatiu de dur
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.