Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Cel
cel
 1. pron. ant. V. cell.
cel, -ls
(Del llatí caelum, mat. sign.)
 1. s. m. Atmòsfera que veem de color blau clar i que volta el planeta Terra; en ell apareixen el Sol, la Lluna i les estreles.
 2. Cel ras, cel clar, sense núvols.
 3. Cel cobert, cel ple de núvols que tapen el Sol.
 4. Cel roig o rogenc, cel roig a la posta o eixida del Sol.
  1. Cel llaganyós, cel entelat o emboirat.
  2. Cel imperial, ant. El cel més alt.
 5. Rel. Regió superior a on segons algunes religions residix Deu, els Sants i demés ànimes benaventurades. També és sinònim de paraís.
 6. Trespol interior dun local o recint.
 7. Cel de la boca, el paladar.
 8. Cel de llit, dosser, tela que sostenguda per quatre pals cobrix un llit.
 9. Cels i corones, joc fonamentalment de chiquetes el qual consistix en dibuixar en terra diverses caselles, una de les quals és denominada cel, i anar espentant en un peu una tella o similar duna casella a latra, mentres latre peu està en laire.
 10. Anar-sen al cel, loc. Morir-se.
 11. Caigut del cel, loc. Arribat de manera molt oportuna.
 12. Clamar al cel, loc. Ser una injustícia molt gran.
 13. Fer del cel paella, loc. ant. Fer vore o fer creure lo que no és o no existix.
 14. Posar un dit en el cel, loc. Se diu quan sha conseguit lo que es desijava molt i que era difícil de conseguir: ¿Has conseguit ser el primer de la llista?. Puix ya pots posar un dit en el cel.
 15. Guanyar-se el cel, loc. Conseguir en la terra lentrada en el cel per haver fet algun sacrifici.
 16. Remoure cel i terra, loc. Fer tot lo possible per a conseguir una cosa.
 17. Vore el cel obert, loc. Vore que de sobte es resol un assunt complicat: Quan me digueren que podien operar-me viu el cel obert.
 18. Estar en el cel, loc. Estar en una gran comoditat i satisfacció.
ref. Com lo cel està roig, senyal és de tempestat. El cel aborregat, dins de tres dies plogut o nevat. Cel a borreguets, aigua a canterets. Cel a borreguets, aigua a cabacets. Totes les gotetes del cel tenen a on caure. Qui al cel escopinya, a la cara li cau. Bram d’ase el cel no l’ou.
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: cell, sel i zel.