Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Conseguir
conseguir
Flexió verbal »
(Del llatí consĕquĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. Obtindre, guanyar en esforç lo que es pretén, necessita o desija.
observacions/documentació: Junt a la forma conseguir, que és clàssica, trobem en época antiga les variants arcaiques aconseguir, consegre i aconsegre.
Buscar Conseguir en: