Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: cell
cell, -lls
  1. s. m. var. ort. ant. V. cel.
cell, -lla, -lls, -lles
(Del llatí ecce ĭllu, aquell.)
  1. pron. demost. ant. Aquell.
cell, -lls
(Del llatí cĭlĭu, cella.)
  1. s. m. Franja allargada de núvols en lhorisó.
Buscar cell en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: cel, sel i zel.