Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: sel
sel, -la, -ls, -les
  1. pron. var. ort. ant. V. cell (aquell).
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: cell, cel i zel.