Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Llums
llum, -ms
(Del llatí lūmĭne, mat. sign.)
  1. s. f. Forma denergia que per la seua acció sobre els ulls nos fa vore els cossos.
  2. Llum directa, la que ve directament del cos lluminós.
  3. Llum indirecta, la que ve dun objecte allumenat per la llum directa.
  4. Mija llum, la que és escassa.
  5. Llum natural, la del Sol.
  6. Llum artificial, la que no és solar.
  7. Llum blanca, la que no produïx cap color.
 1. Donar a llum, dit duna dòna: parir.
 2. Traure a la llum, publicar, declarar, fer aparéixer.
 3. Vindre a llum, ant. Nàixer.
 4. Obrir els ulls a la llum, nàixer.
 5. Entre dos llums, a lhora del crepúscul.
 6. Llum verda, permís, llicència.
  1. Llàntia o foc que fa llum, com ara els dun vehícul: Un coche en les llums enceses.
  2. Llum curta, la llum dun vehícul quan circula en la foscor.
  3. Llum llarga, la dun vehícul quan circula en la foscor i que allumena més distància que la curta.
  4. Llums de posició, les dun vehícul que indiquen la seua posició i que no allumenen per a circular.
  5. Llums de fre, les dun vehícul situades a la banda de darrere i que sencenen automàticament quan sacciona el fre.
  6. Llum de gàlip, les dun camió, autobús o gran vehícul, situades en els ànguls superiors.
  7. Llum de marcha arrere, la dels vehículs situada en la part posterior, que sencén quan se fa marcha arrere.
  8. Llum intermitent, les que sencenen i apaguen intermitentment i indiquen les maniobres a dreta i esquerra dun vehícul.
  9. Llums intermitents demergència, les dun vehícul que sencenen i apaguen intermitentment totes a lhora i indiquen emergència, alerta, averia, perill...
  10. Llum guia, Nàut. Llum blava situada a la popa per a la navegació nocturna.
  11. Llums de navegació, Nàut. Les que ha de dur enceses una embarcació durant la navegació nocturna.
 7. Fer llum, loc. Allumenar.
 8. Imitació desta forma denergia en una pintura o la seua manifestació en un objecte.
 9. fig. Lo que aclarix, que lleva els dubtes.
 10. fig. Eixemple, lo que dona mostra.
 11. Dimensió duna obertura, dun arc, i especialment la dimensió en sentit horisontal.
 12. Llum de gancho, o llum de cresol, llàntia o cresol que el seu depòsit en forma de plat i que ple doli es penja dun gancho que en el mànec.
 13. Fer llum ad algú, loc. Acostar-li llum ad algú per a que puga vore lo que està fent.
 14. No ser bo per a dur llum a una presó, loc. No servir per a res.
 15. Llum furtada, ant. Dret que u a que una nova edificació no li lleve la llum o la claror a la seua per ser aquella més alta o estar massa prop.
ref. En lloc de donar llum, donen fum. La llum fa llum, pero no calfa.
Buscar Llums en: