Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: verda
vert, -rda, -ts, -rdes
(Del llatí vĭrĭde.)
 1. adj. m. Que és del color de la majoria de les plantes, que resulta de mesclar els colors bàsics blau i groc.
 2. Se diu del vegetal que encara no està sec o madur.
 3. fig. Relatiu als primers anys de la vida o de la joventut, quan una persona o cosa no està encara completament desenrollada.
 4. Llicenciós o que inclinacions que es consideren impròpies de ledat o lestat, especialment referit a aspectes sexuals: No conteu als chiquets contes verts.
 5. El color de la majoria de les plantes i de lespectre intermig entre el groc i el blau.
  1. Matèria que tiny deixe color.
  2. Vert mar, tonalitat del vert entre el vert pur i el blau del cel.
  3. Vert botella, vert fosc.
  4. Vert oliva, el de tonalitat apagada, com el de les olives no madures.
  5. Vert despera, se diu de forma irònica del color fictici que es presumix a les coses que sesperen sense que es tinga fonament per a esperar-les.
 6. Lo que és vert en els vegetals, fullage, herba: Menja més vert i manco carn.
 7. Fullage, fullaraca.
 8. local. Animal de llana o cabriu mal capat.
 9. Més vert que un gínjol, loc. Molt vert. Se diu de fruites i hortalices que encara no estan madures.
 10. Fer-ne de verdes i de madures, loc. Fer de tot, de qualsevol classe i sense mirament.
 11. Fer eixir els cabells verts, loc. Complicar-li a u molt les coses.
 12. Donar-se bon vert, loc. Donar-se bona vida, en tota classe de luxos i comoditats.
 13. Estar més vert que una ceba, loc. No estar preparat encara per a una cosa.
 14. El vert, dialect. i coloq. El número tretze (13) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
observacions/documentació: Antigament presentava la forma invariable vert per a masculí i femení.
ref. De més verdes ne maduren. Més val vert per a l’amo que madur per a un atre.
Buscar verda en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.