Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: averia
averia, -ies
(De haver, riquea, possessió.)
  1. s. f. Conjunt danimals domèstics o de corral.
averia, -ies
(De l’àrap awariyya, mercaderies estropejades.)
  1. s. f. Dany o deteriorament duna cosa transportada o dun vehícul: El coche una averia i no arranca.
Buscar averia en:
  • averia coincidix en:
    • la 3ª persona del present d'indicatiu de averiar
    • la 2ª persona d'imperatiu de averiar
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: averiat.