Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Boca
boca, -oques
(Del llatí bŭcca, mat. sign.)
  1. s. f. Obertura situada en la part anterior del cap de les persones i els animals i que servix per a engolir els aliments. És també el lloc a on està la llengua i les dents quan estes existixen.
  2. Boca de pinyó, boca que és menuda en tamany.
  3. Boca de rap o de llobarro, boca que és molt gran.
 1. Obertura per a on una cosa pot entrar o eixir.
 2. Boca de forn, obertura feta en un forn per a on sintroduïx lo que sha de còure.
 3. Lentrada a un port o baïa; bocana. També es diu de la part a on escomença un estret.
 4. Entrada o eixida dun canal, séquia o conducte similar.
 5. La part de la mànega que queda més prop de la en la seua part inferior; bocamànega.
 6. Lobertura de cada cama dels pantalons en la part inferior pròxima al peu.
 7. Lloc per a on ix disparada la bala o proyectil duna arma de fòc.
 8. Obertura del mornell o la nansa.
 9. Boca de caragol, el lloc per a on el caragol trau la molla.
 10. Boca de carrer, entrada o inici dun carrer, a on un carrer fa cantó en un atre.
 11. Boca de metro, entrada, generalment descendent, a una estació del metro.
 12. Quedar-se o deixar en la boca oberta, loc. Quedar-se o deixar boquiobert.
 13. Estar en la boca oberta, loc. No tindre molt de trellat.
 14. Fer de la boca cul, loc. No complir la paraula donada o fer-se arrere en lo dit o promés.
 15. Llevar-se el mòs de la boca per donar-lo ad algú, loc. Donar lo propi a un atre que ho necessita.
 16. Menjar més en els ulls que en la boca, loc. Se diu de qui demana molt de menjar pero no menja molt.
 17. Fer-se la boca aigua, loc. Sentir una necessitat molt gran de beure o menjar una cosa per estar molt bona o agradar molt.
 18. Deixar bon gust de boca, loc. Donar bona impressió, guardar un bon recort duna persona o cosa.
 19. Parlar boca a boca, loc. Parlar cara a cara, de fit a fit, directament.
 20. Omplir-se la boca parlant dalgú, loc. Parlar massa be duna persona o cosa.
 21. Posar els dits en la boca dalgú, loc. Provocar ad algú per a que parle o conte una cosa.
 22. No diresta boca és meua, loc. No parlar o intervindre en una conversació.
 23. A boca plena, loc. Dir les coses a les clares i públicament.
 24. Obrir boca, loc. Prendre un aperitiu o entrant que desperta lapetit.
 25. A boca de canó, loc. Sense avisar, de manera inesperada: Li digué a boca de canó que son para havia mort.
 26. desus. A boca nit, i hui més usual a boqueta nit, loc. adv. Quan se pon el sol i escomença a fer-se de nit. Popularment se diu a poqueta nit.
 27. A la boca chona, loc. coloq. A boqueta nit.
 28. Boca per avall, loc. En la cara mirant a terra, en posició invertida.
ref. Boca que no parla, Deu no l’ou. Per la boca mor el peix. A l’ombra del nas, la boca fresca. En boca tancada no entren mosques. Qui té boca s’equivoca i qui té nas, se moca. Lo que la boca erra, la bossa ho paga. En boca d’un mentirós, lo cert se fa sempre dubtós. En boca del discret, lo públic se torna secret. La boca és per a menjar, per a beure i per a callar.
Imàgens
Buscar Boca en: