Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Planes
pla, -ana, -ans, -anes
(Del llatí planu, mat. sign.)
 1. adj. m. i f. Se diu de la superfície llisa i recta, sense curvatures, ondulacions, relleus, elevacions ni depressions.
 2. Geom. Que tots els seus elements situats en un pla.
 3. A peu pla, loc. A nivell del lloc pel qual se camina sense haver de pujar ni baixar.
 4. Pegar de pla, loc. Donar un colp en la part més ampla duna ferramenta o arma i no per la del tall.
 5. Posar plana una cosa, posar-la de manera que descanse sobre la seua part més ampla.
 6. Llis, sense relleus o elements ornamentals.
 7. fig. Fàcil, sense dificultat: Explica-li les coses duna forma plana per a que les entenga.
 8. fig. Senzill, normal, corrent, sense ninguna afectació: Era un rei molt amable i molt pla.
 9. Home pla, ant. Home socialment humil, de classe baixa.
 10. Home pla, home de tracte fàcil i senzill, accessible: És el governador pero és un home pla en el que podeu parlar.
 11. Al i al pla, loc. Senzillament: Parlem al i al pla, sense retòrica ni metàfores.
 12. Ball pla, ball popular que es balla en parelles, molt estés pel Regne de Valéncia.
 13. Cant pla o gregorià, cant llitúrgic que el Papa sant Gregori establí en el sigle VI.
 14. Parlar en pla, parlar pla o parlar al pla, loc. Parlar en romanç valencià.
 15. ant. fig. Íntegre.
 16. Entrar a peu pla, loc. Entrar en un lloc o introduir-se de manera fàcil i sense cap de dificultat.
plana, -nes
(Del llatí plana, mat. sign.)
 1. s. f. Porció de terreny pla, sense montanyes ni depressions dimportància.
 2. Cada una de les dos cares dun full; pàgina.
 3. Plana major, conjunt format pels oficials dun regiment militar, esquadra naval, etc., que no formen part de cap companyia o dotació. Per extensió, les persones més importants duna institució, associació...
 4. Ferramenta de fuster manual o elèctrica que servix per a allisar o rebaixar la fusta.
 5. Broca plana utilisada pels torners i els mecànics per a polir les peces tornejades.
 6. En els teixits, el lligat més senzill que es caracterisa per una excelent yuxtaposició entre cada fil i cada passada en els seus colaterals, donant-li al teixit un aspecte llis, no tenint endret ni revés.
 7. Corregir o esmenar la plana ad algú, loc. Corregir o rectificar lo que diu o fa.
 8. Ser de les Planes, loc. Ser molt ingenu, candorós, etc., o actuar sense mala intenció.
Imàgens
Buscar Planes en:
 • Planes coincidix en:
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de planar
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de planar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.