Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: regiment
regiment, -ts
(Del llatí regimĕntum, mat. sign.)
  1. s. m. ant. Estat i forma de govern.
  2. Unitat de tropes, normalment se compon de tres batallons o esquadrons a les órdens dun coronel.
  3. El regiment de la Canya, humorísticament grup de mendicants.
  4. fig. Grup numerós de persones o animals.
  5. Ser del regiment de men flic (o de men fot), loc. No fer cas de consells, de res o de ningú.
ref. Del regiment de la canya, ningun soldat deserta.
Buscar regiment en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.