Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: manual
manual, -ls
(Del llatí manuale, mat. sign.)
  1. s. i adj. m. i f. Fet en les mans.
  2. Se diu dun treball o activitat a on més importància el treball en les mans que lintelectual.
  3. adj. Manejable; que es pot dur fàcilment en una .
  4. s. Llibre que arreplega lo més essencial i bàsic duna matèria.
  5. s. ant. llibre dentrades i eixides.
  6. Rel. s. Llibre que conté els ritos en els que han dadministrar-se els sacraments.
Buscar manual en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.