Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: esmenar
esmenar
Flexió verbal »
(Del llatí emendare, influït pel prefix en-.)
  1. v. tr. Corregir, rectificar, millorar.
  2. refl. Corregir-se.
  3. ant. Satisfer, compensar per un dany, rescabalar.
  4. Voler esmenar la plana a Deu, loc. Voler canviar lo que no es pot canviar o fer alguna cosa contra natura.
Buscar esmenar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: menar.