Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: natura
natura, -res
(Del llatí natūra, mat. sign.)
  1. s. f. ant. Naixença, naiximent.
  2. ant. Generació, llinage, descendents.
  3. desus. Òrguens genitals.
  4. ant. Naturalea.
  5. Contra natura, contra la naturalea o la moral.
  6. Mús. ant. Nota normal, no alterada.
Buscar natura en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.