Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: elevacions
elevació, -ons
(Del llatí elevatĭo, -ōnis, mat. sign.)
    1. s. f. Acte i efecte delevar o elevar-se.
    2. Rel. Acte dalçar a Deu, delevar lhòstia i el càliç en la missa.
  1. Alienació dels sentits, èxtasis.
  2. Altària, alçària, altura.
  3. Proyecció dun edifici o una atra construcció sobre un pla perpendicular a lhorisó.
  4. Porció o part dun terreny o dun cos que és més alta que la part restant deste.
Buscar elevacions en: