Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Fàcil
fàcil, -ls
(Del llatí facĭle, mat. sign.)
  1. adj. m. i f. Que no necessita gran esforç o treball per a conseguir-se o entendres.
  2. Que pot succeir en molta provabilitat.
  3. Dit duna persona llaugera que pot ser seduïda fàcilment.
  4. Ser fàcil, loc. Que una alta provabilitat de que succeïxca: És fàcil que demà ploga.
  5. De fàcil, ant. Fàcilment
Buscar Fàcil en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.