Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Jocs
joc, -cs
(Del llatí jŏcu.)
 1. s. m. Acte i efecte de jugar.
 2. Eixercici entretengut que es realisa segons unes regles establides i en el que el jugador guanya o pert.
 3. Cada jugada dun partit o competició.
 4. plr. Festes, manifestacions dafecte, especialment cap als chiquets.
 5. fig. Acció o conjunt daccions encaminades a obtindre un resultat.
 6. Equipament necessari a lhora de jugar a un joc determinat.
 7. Objectes o utensilis que formen un conjunt complet i apte per a qualsevol fi.
 8. Joc de sòrt, aquell en el qual el guanyar o perdre depén de la sòrt.
 9. Joc denvit, aquell en el qual se juguen o arrisquen diners o una atra cosa.
 10. Joc de penyores, aquell en el qual el jugador que pert ha de pagar una penyora o complir un castic.
 11. Joc de taules, joc antic paregut al de les dames.
 12. Jocs de mans, eixercici de prestidigitació.
 13. Jocs de canyes, eixercicis dhòmens armats fent exhibició// Jocs malabars, habilitats manipulant objectes que es llancen a laire i no cauen a terra.
 14. Jocs olímpics, competicions deportives que es celebraven a nivell internacional cada quatre anys. Tenen el seu orige en els jocs de lantiga Grècia.
 15. Jocs Florals, certamen poètic que el seu orige en els trobadors provençals.
 16. Joc de paraules, utilisació ingeniosa i enganyosa de paraules equívoques, en diferents accepcions o molt paregudes i en poca diferència entre elles com ara: Setze juges dun jujat, mengen fege dun penjat.
 17. ant. Fer joc ad algú o traure joc dalgú, fer burla ad algú, sometrel a bromes o burles.
 18. Mudar el joc, canviar destratègia, de tàctica, de procediment.
 19. Ser joc forçat, ant. Imminent, inevitable.
 20. Posar en joc, posar en acció, posar en marcha, introduir un nou agent o element.
 21. Tindre bon o mal joc, en el joc de cartes, tindre bones o males cartes.
 22. Joc de llit, conjunt de peces de roba per a vestir el llit.
 23. Joc de café o , conjunt de cafetera, tetera, tasses, platerets i sucrera per a servir café o el .
 24. Fer joc, combinar entre dos o més coses de forma harmònica.
 25. Jocs dels ossos, les articulacions dels ossos.
 26. Estrényer el joc, ant. Intensificar lactivitat contra algú.
 27. Doble joc, se diu de lactuació que es realisa a favor i en contra al mateix temps.
 28. Fer el joc ad algú, loc. Favorir ad algú indirectament.
 29. Ser un joc de chiquets, loc. Ser una cosa sense formalitat.
 30. Vore el joc mal parat, loc. Trobar-se en una situació complicada.
ref. Joc de mans, joc de vilans.
Buscar Jocs en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: choc.