Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Campana
campana, -nes
(Del llatí campāna, mat. sign.)
 1. s. f. Instrument fet de metal que la boca més ampla i es troba suspés cap avall, sona per percussió dun braç mòvil intern denominat batall i que també pot ser com un martell exterior, és típic el seu us per a avisar a la gent per a anar a liglésia, treballar, una festa, etc.
 2. Campana del fumeral, la chimenera o cuina, part inferior dun fumeral que baixa fent-se ample damunt de la llar o foguer.
 3. Recipient fet de vidre o un atre material que una forma pareguda a la duna campana i que es posa cap avall per a cobrir una cosa i que no tinga pols, que no estiga a laire lliure, etc.
 4. Part inferior eixamplada dun vestit o dels camals dels pantalons.
 5. Campana de buç, antic aparat en forma de campana dins del qual un buç se sumergia.
 6. Flor que es pareix a un got en la boca eixamplada.
 7. plr. Joc de chiquets que consistix en que dos se posen desquena damunt datre i tenen que fer la volta de campana.
 8. Fer o pegar una volta de campana, loc. Pegar u una volta completa sobre mateixa.
 9. A toc de campana, loc. De forma puntual.
 10. Oir o sentir campanes i no saber a on, loc. No saber be una cosa, tindre només una idea dalguna cosa que no es sap del tot.
 11. Llançar les campanes al vol, loc. Celebrar per tot lo alt un su­ccés o fet, comunicant-lil a tot lo món.
 12. Ser campana grossa, loc. Se diu de qui un gran prestigi social.
 13. Com una campana, loc. Se diu duna persona que està sana i be.
 14. La campana, dialect. i coloq. El número quaranta (40) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
ref. Campana gran, bon batall. Campana sense truja, mal volteja. La campana no va a missa, pero a tots avisa. Allà a on hi han campanes, hi han batalls. Aixina com és la campana, tal és la batallada.
Buscar Campana en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: campanada.