Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: camals
camal, -ls
(Derivat de cama.)
  1. s. m. Part dels pantalons o peça de vestir similar que cobrix una cama.
  2. ant. Camal de ferro o ferre, Peça de ferro per a lligar la cama.
Buscar camals en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: camall.