Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Falla
falla, -lles
(Derivat de fallar.)
 1. s. f. ant. Falta, absència, carència.
 2. Fractura que produïxen en la corfa terrestre els moviments geològics.
 3. Joc de falles, ant. en el joc de cartes, cas en el qual com no es pot matar en una carta del mateix pal del contrari, se juga triumfo.
falla, -lles
(Del llatí facŭla, antorcha.)
  1. s. f. Antorcha feta despart, palla o plantes seques i alquitrà que pot resistir el vent sense apagar-se i servix per a obtindre llum o botar fòc.
  2. Folc. local. En la localitat valenciana dAgullent, espècie dantorcha feta en esportí vell i que sencén en honor a Sant Vicent Ferrer.
  1. Foguera en general.
  2. Folc. Foguera que antigament en alguna localitat valenciana, com ara Nules, sencenia a la porta dun viudo o viuda quan tornava a casar-se.
  3. Folc. Foguera en honor a Sant Antoni.
  4. Folc. Foguera que es fa en la Nit de Nadal en algunes localitat valencianes, com ara Moncofa.
 1. Folc. Foguera festiva, composta de figures o ninots fets de material combustible que tenen un motiu central i diverses escenes còmiques, caricaturesques o crítiques, que es planten en els carrers de la ciutat de Valéncia i unes atres poblacions valencianes en motiu de la festivitat de Sant Josep i que són cremades la nit del dia de Sant Josep o nit de la cremada.
 2. plr. Espai de temps que duren les festes falleres i tots els seus actes. Les falles de Valéncia han segut declarades per la UNESCO patrimoni immaterial de lhumanitat.
 3. Fer una falla de tot, loc. Se diu quan se vol desfer o destruir una cosa i escomençar de nou per estar en desacort o disconforme en ella.
 4. Falla del Micalet, ant. Feix de palla o foguera que sencenia dalt del campanar de la sèu de Valéncia, conegut com Micalet, per a avisar de perills o comunicar les hores a la ciutat i la comarca.
 5. ant. Flama.
 6. Traure a u en la falla, se diu quan algú fa alguna cosa fòra de lo normal, generalment mal feta, ridícula o escandalosa: Si vas vestit aixina de ridícul te trauran en la falla.
Buscar Falla en:
 • Falla coincidix en:
  • la 3ª persona del present d'indicatiu de fallar
  • la 2ª persona d'imperatiu de fallar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: fala i fallat.