Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Feix
feix, -xos
  1. s. m. local. V. fes.
feix, -xos
(Del llatí fasce, mat. sign.)
  1. s. m. Conjunt dobjectes o coses que es posen juntes i es lliguen per a que no es puguen separar. Solen fer-se feixos de llenya, de cereals, de rames...
  2. fig. Conjunt de moltes coses, multitut: Tenia un feix danys quan morí. Duya un feix de billets en la bojaca.
  3. Conjunt de partícules o rajos lluminosos en un mateix orige.
  4. Geom. Conjunt de rectes que passen per un mateix punt.
Buscar Feix en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.