Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: seques
sec, -ca, -cs, -eques
(Del llatí sĭccu, mat. sign.)
 1. adj. m. Que no humitat.
 2. Sense suc.
 3. fig. Sense vida; mort: Li ha pegat un tir i lha deixat sec.
 4. fig. Molt prim.
 5. fig. Sense acompanyament: Només tenia pa sec per a menjar.
 6. Soroll o moviment sec, soroll o moviment fort i curt.
 7. Vi, licor o beguda seca, vi, licor o beguda sense dolçor.
 8. s. Part de la mar en el fondo de roca, coral, arena, etc., que està a poca profunditat; escull.
 9. En sec, loc. adv. En un lloc eixut, sense que es banye. Sense acompanyament de coses atenuadores, mitigadores. fig. De colp, de forma repentina i brusca: Quan me va vore parà en sec el coche. Existix la variant en un bell en sec.
 10. Sec com una pansa, loc. Molt sec o sem.
 11. A seques, loc. A soles, sense que lacompanye res, sense res més que el millore i faça agradable: Mengen pa a seques perque no nhi ha res més.
seca, -eques
(Forma femenina de sec.)
 1. s. f. Escassea dhumitat en la terra.
 2. Sequia, temporada durant la que no plou o no plou lo suficient.
 3. Malaltia causada per un botinflament o unflament de les glàndules.
 4. Terreny sec, a on no hi ha aigua en la superfície.
 5. Doctor o advocat de la seca, se diu irònicament del mege o advocat roïn o que no posseïx el títul; també sol dir-se de secà.
ref. A gran seca, gran arremullada.
seca, -eques
(De l’àrap sakka, mat. sign.)
 1. s. f. Mòle que sampra per a fer moneda.
 2. La casa a on se fea la moneda.
 3. Córrer la seca, La Meca i i La Vall dAndorra, loc. Recórrer-ho tot, anar a totes bandes, viajar molt, generalment buscant alguna cosa.
Buscar seques en:
 • seques coincidix en:
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de secar
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de secar