Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Meca
meca
  1. s. f. Centre o lloc datracció a on la màxima activitat, calitat, importància... una cosa: Crevillent és la meca de les catifes. Elig és la meca dels dàtils.
  2. Recórrer la seca, La Meca i La Vall dAndorra, loc. Recórrer-ho tot o fer un llarc viage, generalment buscant algunba cosa.
observacions/documentació: Des de ben antic la locució valenciana recórrer la seca, La Meca i La Vall d’Andorra, va aparellada al fet de buscar, com ho mostra el valencià Jaume Roig en la seua obra Spill de 1460: “Lo món cercant | e traspassant | per Ceca y Meca, | la Vila seca | e vall d’Andorra”.
mec, -ca, -cs, -eques
(D’etimologia incerta.)
  1. adj. m. ant. Que no barba.
  2. Estúpit, bovo, fava, borinot, simple, boig, menflis.
Buscar Meca en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: mecà.