Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: batre
batre
Flexió verbal »
(Del llatí vulg. battĕre, mat. sign.)
 1. v. tr. Colpejar repetidament.
 2. Varejar o bastonejar les rames dels arbres com ara larmeler o garrofer per a fer caure els fruits; abatollar.
 3. Separar el gra de la palla en la collita de cereals per diversos procediments, be siga a colps pegats en alguns instruments, a màquina...
 4. Bombardejar repetidament un territori, ciutat o fortificació.
 5. Fer pols, destrossar, arrasar una cosa, un territori...
 6. Recórrer un territori fent soroll per a alçar la caça.
 7. Recórrer un territori buscant detengudament alguna cosa: La guàrdia forestal bat el bosc buscant a lexcursioniste perdut.
 8. Reduir a martellades una peça de metal, generalment preciós, a una làmina finíssima.
 9. Fabricar moneda: La ciutat de Valéncia batia moneda en temps antic.
 10. Fer moure una cosa repetidament: Els pollastres baten les ales pero no volen. Tremolava tant que fea batre el llit.
 11. Agitar en una forqueta o en una batedora un ou o alguna substància pastosa per a mesclar-la be o donar-li cohesió: Bat dos ous per a fer una tortilla.
 12. Batre el cor, glatir, palpitar.
 13. dialect. Tirar pedres a laigua per a escarotar el peix i fer-lo eixir de les roques de manera que entre en la ret.
 14. Batre la llana, faena que fan els matalafers i que consistix en colpejar-la en una vara per a estovar-la.
 15. Batre els rems, vogar, remar.
 16. refl. Lluitar cos a cos: Els soldats se baten en el camp de batalla.
 17. refl. Batres en retirada, retirar-se la tropa davant de lalvanç o latac enemic.
 18. Batre el coure, loc. Treballar de valent.
 19. Lany del batre; si no enguany a latre, loc. Se diu quan una cosa no pot ser ara i no es sap quan podrà ser.
 20. Batre un récort, conseguir un resultat deportiu superior al millor resultat conseguit fins ad eixe moment.
ref. El fill que a sos pares bat, ya té l’infern guanyat.
Buscar batre en:
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.