Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: bombes
bomba, -bes
(De la raïl onomatopèyica bomb-.)
  1. s. f. Proyectil que conté material explosiu i que estalla quan impacta o per mig dalguna detonació creant una ona expansiva que destruïx en violència.
  2. Bomba atòmica o nuclear, bomba de gran poder destructiu per la lliberació denergia com a conseqüència de la fissió de materials com lurani o plutoni.
  3. Bomba dhidrogen, la termonuclear, lenergia de la qual se llibera per la fusió dels núcleus disòtops de lhidrogen.
  4. Bomba química, la que conté un producte químic.
  5. Bomba de napal, bomba incendiària.
  6. Bomba llacrimògena, la que conté gas llacrimogen.
  7. Bomba bacteriològica, la que conté microorganismes patògens.
  1. Bomba de , la que es pot enrefilar en la .
  2. Bomba de neutrons, la termonuclear de baixa potència, el poder de la qual està en els neutrons emesos.
  3. Bomba de rellongeria, bomba que un dispositiu que la fa detonar en un determinat moment.
  4. Bomba incendiària, la que provoca incendis.
 1. Bolidroc o bola feta de lo que cau del cànem quan el passen pel pinte.
 2. Esfera de cristal buida i oberta per dalt o per baix dins de la que es posa una llum i fa de pantalla per a fer la claror més suau.
 3. Notícia que produïx un gran impacte emocional entre la gent.
 4. Bomba de cobalt, instrument usat en radioteràpia que utilisa les radiacions gamma emeses pel cobalt -60 per a fer un tractament localisat i en zones profundes.
 5. Bomba volcànica, bola de matèria volcànica incandescent expelida en una erupció.
  1. Màquina que eleva un líquit, generalment aigua, i lenvia en una direcció determinada.
  2. Bomba alimentícia o dalimentació, la que abastix daigua o un atre líquit a una caldera o motor.
  3. Bomba aspirant, la que eleva un líquit per mig de la combinació en la pressió atmosfèrica.
  4. Bomba impelent, la que eleva el líquit per impulsió del mateix pla a on se situa la màquina.
  5. Bomba aspirant impelent, la que trau el líquit primer per aspiració i en acabant espenta el líquit.
 6. local. Rosa de dacsa esclafidora o rosera.
 7. Estar fet a prova de bombes, loc. Ser molt fort, difícil de destruir o derrocar, molt resistent.
 8. Caure com una bomba, loc. Se diu de lo que produïx un impacte emocional fort.
 9. Passar-sho bomba, loc. Passar-ho molt be.
 10. Ser la bomba, ser una cosa extraordinària.
 11. Estar que tira bombes, loc. Estar molt irat.
 12. Estar a tres bombes en algú, loc. Estar molt irritat en algú o molt descontent en ell.
 13. La bomba, dialect. i coloq. El número trentadós (32) en rifes, sortejos, loteries i jocs.
Buscar bombes en:
 • bombes coincidix en:
  • la 2ª persona del present de subjuntiu de bombar
  • la 2ª persona del present d'indicatiu de bombar
 • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.