Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: caldera
caldera, -res
(Del llatí caldarĭa, mat. sign.)
  1. s. f. Recipient gran generalment de metal, en el que es posa una gran cantitat daigua o uns atres ingredients per a cuinar, calfar o bollir.
  2. Part de la maquinària per a produir vapor a on bull una gran cantitat daigua i que pot servir per a conduir la calor per les canonades i radiadors dun edifici, o unes atres finalitats.
  3. Gran depressió en el terreny en costeres pronunciades produïdes per erupcions volcàniques intenses.
  4. Passar calderes, loc. ant. Passar sacrificis o penes.
ref. Caldera vella, bony o forat. Caldera vella o terrat, no està sense bony o forat.
Buscar caldera en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: calderada.