Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: allargar
allargar
Flexió verbal »
(De a-1 i llarc.)
 1. v. tr. Fer més llarga una cosa donant-li major llongitut o duració en el temps: El chiquet ha creixcut i li has dallargar els camals dels pantalons. El cantant ha allargat lactuació cantant tres cançons més.
 2. Acostar-li i donar-li ad algú alguna cosa que llunt dell: Allargam la sal que està al cap de la taula. El bibliotecari li allargà un llibre que estava dalt de la llibreria.
 3. El temps, dilatar, retardar: El dia allarga en Nadal un pas de pardal. Una bona alimentació allarga la vida.
 4. Laxar, afluixar un aliment el ventre facilitant levacuació: Si vas de diarrea no menges raïm que allarga.
 5. refl. Acostar-se o anar a un lloc: Allargat a casa i dus-me la ferramenta. En un moment mallargue a loficina i torne.
 6. refl. Fer-se més llarc: Quan u espera, el temps pareix que sallarga.
 7. refl. i fig. Atrevir-se, extrallimitar-se: No tallargues dient coses de les que en acabant thas darrepenedir.
 8. Intensificar el sentit de la vista o loït en interés per a vore o escoltar una cosa des de certa distància: Allargant la vista pots vore els barcos allà en alta mar.
 9. Aumentar una cantitat o fer que una cosa dure o done per a més de lo normal afegint-li una substància o reduint el seu consum: No queda més oli que el de la botella, aixina que ves allargant-lo. Allargaven la sopa afegint-li aigua. Hem dallargar el jornal fins a fi de més.
 10. Allargar-se en tot lo/el fil, loc. Anar-sen definitivament.
 11. Allargar més el peu de lo que és la flassada o allargar més el braç que la mànega, loc. Extrallimitar-se en actes, dits o despeses.
Buscar allargar en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: alargar.