Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Aumentar
aumentar
Flexió verbal »
(Del llatí augmentāre, mat. sign.)
    1. v. tr. Fer créixer en cantitat o intensitat: Aumente lintensitat del fòc per a fer bollir laigua. Li aumentaren el jornal.
    2. intr. Créixer en cantitat o intensitat: La febra aumenta de vesprada. El porc aumenta de pes.
Buscar Aumentar en: