Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Base
base, -es
(Del llatí basis, mat. sign.)
 1. s. f. Fonament o soport sobre el que descansa alguna cosa: La base de ledifici és de pedra. La base de la copa és dalabastre. La base de la columna és de marbre.
 2. Criteris, idees, plantejaments en els que es fonamenta una teoria o qüestió: La base de la seua tesis és la llei de la gravetat.
 3. Llínea o superfície sobre la que descansa una figura geomètrica: La base deste rectàngul és de dos metros.
 4. Quím. Compost en propietats contràries als àcits i que els neutralisa quan se combina en ells.
 5. Conjunt de persones sense càrrec que formen part dun partit o associació: És un simple militant de base.
 6. Arit. Cantitat fixa, distinta de lunitat, que sha delevar a una determinada potència per a que resulte un número determinat.
 7. Arquit. Part inferior o assentament sobre el que descansa una columna o estàtua.
 8. En el joc del béisbol, cada u dels quatre cantons del camp que defenen els jugadors.
 9. En diversos jocs de pilota, nom que rep el jugador que distribuïx el joc.
 10. Mil. Conjunt dinstalacions militars: La base aérea americana en França. En guerra el port de Valéncia fon una base naval.
 11. Mil. Base doperacions, lloc, generalment de frontera, a on se concentra i prepara leixèrcit per a la guerra o per a realisar un atac o maniobra.
 12. Econ. Base imponible, suma dels rendiments nets, tant positius com negatius, més lexcés dels increments de patrimoni sobre les disminucions de patrimoni.
 13. Econ. Base liquidable, cantitat que resulta al deduir la base imponible dels gastos necessaris per a obtindre la renda i unes atres cantitats.
 14. Econ. Preu que sutilisa com a terme de comparació o unitat per a calcular uns atres preus.
 15. Anat. Base del cràneu, part inferior del cràneu.
 16. Element o ingredient fonamental duna barreja o mescla: La base deste dolç és larmela.
 17. Principi general establit per una llei marc o estatal.
 18. Lling. Raïl que queda duna paraula quan li llevem els afixos que puga dur i els elements de flexió.
 19. Mètr. En la mètrica clàssica grecollatina, peu inicial dun vers que no forma part del metro i que no conta a lhora de pronunciar el vers marcant distintivament els peus que el componen.
 20. Inform. Base de senyes, banc de senyes o informació.
  1. A base de, loc. Prenent una cosa o fet com a fonament: Un dolç a base de sagí i farina.
  2. A base de, loc. A força de, a pur de, per insistència: A base de passades quedarà blanc del tot.
Buscar Base en:
 • Base coincidix en:
  • la 3ª persona del present de subjuntiu de basar
  • la 1ª persona del present de subjuntiu de basar
  • la 1ª persona del present d'indicatiu de basar
  • la 3ª persona d'imperatiu de basar
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: vas, bassó i baso.