Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Pont
pont, -ts
(Del llatí pŏnte, mat. sign.)
 1. s. m. Construcció de pedra, ferro o un atre material resistent que es fa sobre un riu, braç de mar, carretera, ferrocarril…, per a poder passar-los per damunt.
 2. Pont darcades, el que descansa sobre arcs i pilastres.
 3. Pont de barques, el que està format per peces de fusta que descansen horisontalment sobre barques o uns atres objectes flotants.
 4. Pont llevadiç, el que es construïa de fusta per a salvar els fossos que rodejaven els castells i unes atres fortalees i que podia ser elevat, per mig de cadenes, de modo que quedara verticalment a la part de la construcció.
 5. Pont suspés, el que està suspés per cadenes o cables metàlics que estan subjectes a una part i latra de lobstàcul que salva dit pont.
 6. Fer pont una cosa, fer com una arc o pont a certa distància de terra.
 7. fig. Fer pont, enllaçar alguns dies festius per mig dun dia faener intermig per a prolongar les vacacions.
 8. Plataforma estreta i en barana que es construïx sobre la coberta alta duna embarcació, de banda a banda, a proa, per a ser utilisada per loficial de guàrdia.
 9. Cada una de les cobertes duna embarcació.
 10. Nom que se li dona a diferents objectes o peces que recorden un pont per la seua forma, construcció
 11. Conexió que establix la continuïtat dun circuit elèctric interromput.
 12. Postura de gimnàsia que consistix en arquejar el cos cap arrere posant mans i peus en terra.
 13. Peça central dunes ulleres que unix els dos cristals i queda damunt del nas.
 14. Peça que es coloca perpendicularment damunt de la tapadora dun instrument musical darc i que alça i separa les cordes.
 15. Peça de fusta que es coloca transversalment en la part inferior de la caixa duna guitarra i que separa i subjecta les cordes.
 16. Peça metàlica que utilisen els dentistes per a unir una dent postiça a les dos dents naturals immediates.
 17. Pelvis de les dònes.
 18. Pont aéreu, comunicació freqüent per avió entre dos ciutats o països.
 19. Pont del nas, part del nas més pròxima als ulls.
 20. Pont del peu, part cóncava i central de la planta del peu.
 21. Pont de Varoli, protuberància anular, en la part inferior de lencéfal, que servix de conexió entre el cervell, el cerebel i la mèdula oblonga.
 22. Fer un pont de plata, loc. Facilitar-li ad algú la superació de les dificultats que se li presenten.
Buscar Pont en: