Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: salvar
salvar
Flexió verbal »
(Del llatí salvāre, mat. sign.)
  1. v. tr. Lliberar de la mort, de la destrucció o dun dany o perill.
  2. Rel. Lliberar de la mort eterna.
  3. Salvar la fe, loc. ant. Mantindre lo que sha promés, mantindre fidelitat.
  4. ant. Deu vos salv, loc. Fòrmula per a saludar en respecte.
  5. dialect. Guardar una cosa, conservant-la.
  6. Exceptuar.
  7. Véncer o superar un obstàcul, una dificultat, un perill...
  8. Salvar la pell, loc. Salvar la vida.
  9. Salvar-se de bones, loc. Escapar-se dun gran risc.
Buscar salvar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.