Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Véncer
véncer
Flexió verbal »
(Del llatí vĭncĕre, mat. sign.)
  1. v. tr. Fer cedir, derrotar a lenemic.
  2. ant. refl. Rendir-se.
  3. tr. En una competició, guanyar, superar, aventajar ad algú.
  4. intr. Acabar-se, complir-se un determini o un terme: El determini venç el dia huit de giner.
Buscar Véncer en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.
  • Paraules que tenen una escritura pareguda: benzé.