Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Guardar
guardar
Flexió verbal »
(Del germànic wardon, contemplar.)
  1. v. tr. ant. Aguaitar, mirar.
  2. ant. Esperar.
  3. refl. Defendres de perjuïns o danys.
  4. Cuidar.
  5. Conservar o reservar alguna cosa en algun lloc per a un atre moment; alçar.
  6. Controlar el compliment duna norma, dun pacte, duna obligació o dalguna atra cosa.
  7. refl. Procurar no fer alguna cosa.
  8. Guardar les espales, loc. Protegir.
  9. El rei li guarda els porcs, loc. Expressió utilisada per a referir-se ad algú molt orgullós.
ref. Lo que Deu guarda, ningú ho toca. Casa de dos portes mala és de guardar. Guarda els teus tifells i apedaça’ls si es fan vells. Guarda’t de l’aigua mansa, que la corrent ella passa. Guarda’m tu i et guardaré yo. Qui no guarda no té. Qui no guarda quan té, no menja quan vol. Guarda’t de l’home que no parla i del gos que no lladra. Deu nos guarde ad este senyor no nos en vinga un atre pijor.
Buscar Guardar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.