Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Cuidar
cuidar
Flexió verbal »
(Del llatí cŏgĭtare, pensar. L’accepció de “conte, atenció” és un castellanisme.)
  1. v. tr. ant. Pensar, creure.
  2. ant. Estar a tall de fer una cosa.
  3. Tindre conte, passar conte duna cosa: La cangur cuida als chiquets quan sos pares no estan.
  4. Tractar en molta atenció, conte o delicadea a algú o a alguna cosa, conrear: El coche està nou perque lha cuidat molt.
Buscar Cuidar en:
  • Les accepcions que són arcaismes, dialectals o localismes estan indicades per les abreviatures ant., dialect. i local. respectivament. En eixos casos és recomanable considerar l'us de les formes modernes indicades.