Diccionari General

Diccionari General de la Llengua Valenciana

Coincidències per a: Coll
coll, -lls
(Del llatí cŏlle, mat. sign.)
 1. s. m. Montanyeta, puig de poca altura.
 2. Pas entre montanyes, depressió notable entre dos cims.
 3. Cada una de les seccions situades en la part anterior de les dos serres que es formen en aventar els cereals.
 4. Coll de mar, onada de mar en molta força.
 5. Remolí, moviment de laigua en espiral que sengul les barques.
coll, -lls
(Del llatí cŏllu, mat. sign.)
 1. s. m. Part del cos humà i de lanimal que unix el cap i el tronc.
 2. Al coll, sobre la regió veïna al coll i part de lesquena.
 3. Posar-se el dogal al coll, loc. Fer-se mal a mateix, dur-se a la perdició.
 4. Jugar-se el coll, loc. Afirmar o fer una cosa i arriscar-se a que no siga certa o ixca malament.
 5. Estar fins al coll de deutes o problemes, loc. Tindre molts deutes o problemes.
 6. Retòrcer el coll, matar.
 7. No poder donar coll, loc. No poder atendre una cosa adequadament.
 8. Part duna peça de roba que rodeja el coll de la persona.
 9. Coll de mariner, peça de roba que rodeja la part superior duna brusa, doblegant-se i formant la part posterior un quadrilàter que cau damunt de lesquena del mariner o de la persona que du el vestit.
  1. La part superior duna botella o un atre recipient similar.
  2. Coll de botella, part duna via, canal, canonada... que és més estret que el restant i que relentisa el pas de lo que ha de fluir pel seu interior.
 10. Porció de bota que està entre la testa i la faixa.
  1. La part més prima dun membre, víscera, fruit o una atra cosa.
  2. Coll de la cama, la part més prima de la cama pròxima al tormell.
 11. Coll de figa, la part per a on la figa penja de la figuera.
 12. Nàut. La part més prima dun pal.
 13. Fer coll de figa, loc. Morir-se.
 14. Parlar per al coll de la camisa, loc. Parlar molt baixet.
 15. Lloc a on sestreta la vareta dun palmito en la part inferior entre la boleta i la font.
 16. La part més prima de la cama, immediata al turmell
ref. Lo mateix té al coll que al muscle. Tu que no pots, porta’m al coll. Tu que l’has mort, porta’l al coll.
Buscar Coll en:
 • Paraules que tenen una escritura pareguda: col.